Về trò chơi «Tilt 3»

Tilt 3 là một trò chơi cân bằng đơn giản được phát triển bởi CheeseMind. Nhiệm vụ của Tilt III là cân bằng nhiều đĩa cùng một lúc. Kéo quả bóng bằng chuột của bạn và giữ cho khay cân bằng. Chúc may mắn!