Yabba Dabba-Dinosaurs: Matching Pairs

Yabba Dabba-Dinosaurs: Matching Pairs

Về trò chơi «Yabba Dabba-Dinosaurs: Matching Pairs»

Thưởng thức trò chơi trực tuyến miễn phí Yabba Dabba-Dinosaurs: Matching Pairs. Cốt truyện của nó dành riêng cho tất cả những người yêu thích Flintstones. Tất nhiên, bạn nhận được chúng, vì vậy bạn đây. Sự chuyển thể này có thêm các tính cách. Cái tên gợi ý rằng trò chơi nói về những sinh vật cổ đại, những người sống cùng với những người thời kỳ đồ đá. Trò chơi Yabba Dabba-Dinosaurs: Matching Pairs cung cấp một giải trí thú vị và hữu ích với sự trợ giúp của những sinh vật vui nhộn nhất của thời kỳ đồ đá. Tìm các bộ tương ứng trên các thẻ. Hãy nhớ rằng các sinh vật giống nhau được ẩn ở mặt sau của các thẻ có bóng râm và hình dạng tương tự. Sau khi bạn ghép các thẻ cho một con khủng long, nó sẽ thoát ra khỏi sân chơi trò chơi. Sử dụng bất kỳ loại thiết bị và tiện ích nào để kiểm tra kỹ năng ghi nhớ của bạn và cải thiện chúng.