Ben 10 World Rescue

Ben 10 World Rescue

Về trò chơi «Ben 10 World Rescue»

Trong trò chơi Ben 10 World Rescue, bạn sẽ đi khắp thế giới với Ben 10, từ Tokyo đến Paris! Chơi trò chơi miễn phí trực tuyến này, đó là phần tiếp theo tuyệt vời của loạt phim về Ben 10. Mục tiêu của bạn là cứu rất nhiều thành phố lớn khỏi bị phá hủy trong trò chơi bằng cách sử dụng sự hỗ trợ của những sinh vật nguy hiểm nhất mà bạn sẽ tưởng tượng. Thay đổi hình dạng trong trò chơi và hoàn thành mỗi nhiệm vụ! Chọn người ngoài hành tinh trong trò chơi mà bạn muốn sử dụng trong trận chiến sắp tới của mình. Giải cứu hành tinh với sự hỗ trợ của Omnitrix sẽ biến đổi thành những người ngoài hành tinh khác nhau. trò chơi Ben 10 World Rescue bạn sẽ chơi trên Android và iOS, v.v. Vì vậy, đừng ngần ngại và hỗ trợ Ben để cứu rất nhiều quả địa cầu của chúng tôi ngay lập tức.