Baby Hazel Harvest Festival

Baby Hazel Harvest Festival

Về trò chơi «Baby Hazel Harvest Festival»

Truy cập trò chơi trực tuyến miễn phí Baby Hazel Harvest Festival từ mọi loại thiết bị. Bé Hazel đưa ông bà của mình đến Lễ hội Thu hoạch ở thành phố của họ, do thị trưởng tổ chức. Cô bé nhỏ nhìn thấy những con vật trong trang trại lần đầu tiên trong đời. Nhiệm vụ của bạn là theo dõi mức độ hạnh phúc của cô ấy và chỉ thực hiện những hoạt động mang lại hạnh phúc trong cuộc sống của cô ấy. Bất cứ khi nào cô ấy muốn làm hoặc nhìn thấy điều gì đó, bạn phải ngay lập tức đưa cô ấy đến nơi đó. Chúc các bạn vui vẻ với trò chơi Lễ hội thu hoạch.