Charon is Waiting

Adobe Flash không còn được hỗ trợ.
Chơi trò chơi khác!

Charon is Waiting
Angry Birds

Về trò chơi «Charon is Waiting»

Trong trò chơi giải đố điểm và nhấp chuột hay này, bạn giúp Charon bất hạnh vượt qua một thế giới kỳ lạ và tìm ra điều anh ta đang chờ đợi. Tìm kiếm gợi ý và nhấp vào đúng điểm để làm sáng tỏ mọi bí ẩn. Hãy tận hưởng Charon is Waiting. Điều khiển: Chuột