Alphaland

Adobe Flash không còn được hỗ trợ.
Chơi trò chơi khác!

Alphaland
Fly Car Stunt

Về trò chơi «Alphaland»

Alphaland là một platformer tối giản và thú vị do Jonas Kyratzes thực hiện. Alphaland là câu chuyện khám phá một thế giới ẩn. Thưởng thức! Điều khiển: Mũi tên