Về trò chơi «Absentia Ep 1»

Absentia Episode 1 là một trò chơi phiêu lưu vật thể ẩn đầy tâm trạng. Nhiệm vụ của Absentia là thu thập các mảnh ghi chú để giải quyết một bí ẩn về cha của bạn. Nhấp để di chuyển qua các cảnh và nhấp vào các mảnh ghi chú ẩn để thu thập các mảnh.