Wonderpills

Adobe Flash không còn được hỗ trợ.
Chơi trò chơi khác!

Wonderpills
Basketball Stars 3

Về trò chơi «Wonderpills»

Bạn thích VVVVVV hay Shift? Sau đó, bạn sẽ thích Wonderpills! Nhiệm vụ của trò chơi là đạt được lối ra của mỗi cấp độ. Thu thập wonderpills và sử dụng các viên thuốc để chuyển đổi trọng lực. Nhấn các phím mũi tên để di chuyển và phím cách để nhảy. Chuyển đổi trọng lực bằng CTRL.