Urban Sniper 3

Adobe Flash không còn được hỗ trợ.
Chơi trò chơi khác!

Urban Sniper 3
Car Eats Car: Winter Adventure

Về trò chơi «Urban Sniper 3»

Mục tiêu với khẩu súng bắn tỉa đáng sợ của bạn để hoàn thành tất cả các nhiệm vụ được giao trong phần thứ ba của loạt trò chơi Urban Sniper thú vị. Đọc tóm tắt của bạn và đưa ra mục tiêu cụ thể của bạn trong từng công việc duy nhất của Urban Sniper 3. Nhắm, đặt ống xuống và bắn! Rất thú vị. Điều khiển: Chuột = Nhắm / Bắn, Dấu cách = Phóng to / Thu nhỏ