Tumble Waiter

Adobe Flash không còn được hỗ trợ.
Chơi trò chơi khác!

Tumble Waiter
Apple Shooter Remastered

Về trò chơi «Tumble Waiter»

Đảm nhận vai trò của người phục vụ vụng về và phục vụ khách hết mình. Để dọn đường, bạn phải loại bỏ các khối đã cho một cách khôn ngoan, nhưng tránh lộn xộn để đưa thứ tự vào bảng. Hãy tận hưởng Tumble Waiter. Điều khiển: Mũi tên / AD = Di chuyển, Chuột = Xóa khối