The Life Ark

Adobe Flash không còn được hỗ trợ.
Chơi trò chơi khác!

The Life Ark
Burger Shop

Về trò chơi «The Life Ark»

The Life Ark là một trò chơi phiêu lưu point-n-click ma thuật và nhiệm vụ của bạn là xây dựng một chiếc hòm để truyền bá sự sống trên hành tinh. Nhấp vào các đối tượng và mục để kích hoạt một hành động. Nếu bạn kích hoạt các vật phẩm theo đúng thứ tự, hành tinh sẽ tràn ngập sự sống.