The Egg

Adobe Flash không còn được hỗ trợ.
Chơi trò chơi khác!

The Egg
Penguin Cafe

Về trò chơi «The Egg»

The Egg là một trò chơi giải đố dựa trên vật lý. Nhiệm vụ của trò chơi là lấy trứng vào rổ bằng cách kéo các đồ vật vào đúng vị trí. Sử dụng chuột để nhấp và kéo mọi thứ.