The Circular Blot

Adobe Flash không còn được hỗ trợ.
Chơi trò chơi khác!

The Circular Blot
X Racer SciFi

Về trò chơi «The Circular Blot»

Trong trò chơi chiến lược dựa trên vật lý thú vị gây nghiện này, bạn phải có được một điểm tròn nhỏ vào một thùng chứa nhất định. Để di chuyển nó chỉ cần xoay màn hình bằng cách sử dụng quả bóng. Hãy tận hưởng The Circular Blot. Điều khiển: Chuột