Stick Figure Badminton

Adobe Flash không còn được hỗ trợ.
Chơi trò chơi khác!

Stick Figure Badminton
Stickman Tennis 3D

Về trò chơi «Stick Figure Badminton»

Stick Figure Badminton là một trò chơi thể thao dùng vợt gây nghiện từ StickPage.com. Chọn hình gậy hoặc robot và chơi với bạn bè hoặc máy tính. Sử dụng mũi tên hoặc WASD để nhảy, di chuyển và xoay. Rất thú vị!