Về trò chơi «Stackopolis»

Stackopolis là một trò chơi rất dễ gây nghiện và đầy thử thách. Nhiệm vụ của Stackopolis là tạo lại một mẫu thiết kế để hoàn thành mỗi cấp độ. Di chuyển các khối bằng chuột của bạn và tạo lại tòa nhà.