Sprout Game

Adobe Flash không còn được hỗ trợ.
Chơi trò chơi khác!

Sprout Game
Super Dino Fighter

Về trò chơi «Sprout Game»

Đây là một cuộc phiêu lưu của một hạt nhỏ. Khám phá phong cảnh vẽ tay và giải tất cả các câu đố. Đưa ra các quyết định đúng đắn và biến thành một acorn.