Space is Key 2

Adobe Flash không còn được hỗ trợ.
Chơi trò chơi khác!

Space is Key 2
Granny

Về trò chơi «Space is Key 2»

Chơi phần thứ hai của Space is Key. Giúp các khối một lần nữa để vượt qua tất cả các trở ngại. Nhảy một cách an toàn qua tất cả 20 cấp độ và cẩn thận với tình trạng lộn xộn khi nổ pixel. Hãy tận hưởng Space is Key 2. Điều khiển: Không gian