Simpsons Game

Adobe Flash không còn được hỗ trợ.
Chơi trò chơi khác!

Simpsons Game
Knight Rider

Về trò chơi «Simpsons Game»

The Simpsons Home Interactive là một trò chơi phiêu lưu điểm và nhấp vui nhộn, nơi bạn có thể khám phá ngôi nhà của gia đình Simpsons. Tham quan nhà simpsons, tương tác với Homer, Bart và các thành viên khác trong gia đình. Nhiều niềm vui với trò chơi Simpsons!