Reaction Time Test

Adobe Flash không còn được hỗ trợ.
Chơi trò chơi khác!

Reaction Time Test
Rickshaw Driver

Về trò chơi «Reaction Time Test»

Phản ứng của bạn nhanh như thế nào? Trò chơi này là một bài kiểm tra thời gian phản ứng trực tuyến đơn giản để kiểm tra phản xạ của bạn! Nhiệm vụ của bài kiểm tra phản ứng này là ngăn chặn 5 con cừu đang chạy trốn. Nhấp vào nút thuốc an thần bất cứ khi nào bạn thấy một con cừu rời khỏi đàn ở phía bên trái. Một thông báo ở cuối trò chơi sẽ hiển thị cho bạn thời gian phản ứng hiện có của bạn.