Rabbit Wants Cake

Adobe Flash không còn được hỗ trợ.
Chơi trò chơi khác!

Rabbit Wants Cake
Moto X3M 5 Pool Party

Về trò chơi «Rabbit Wants Cake»

Rabbit Wants Cake! Bạn nên giúp nó hoàn thành tất cả 25 cấp độ. Nhấp vào "GHI" và nhấn các phím mũi tên để ghi lại một chuyển động. Sau đó bấm PLAYBACK để nhận bánh - có thể! :-D