Về trò chơi «Psychosomnium»

Psychosomnium là một game platformer mới thú vị, trong đó người chơi thấy mình trong một thế giới mộng mơ thưa thớt với một dàn nhân vật biến hình. Điều khiển: Arrows = Di chuyển