Psychosomnium

Adobe Flash không còn được hỗ trợ.
Chơi trò chơi khác!

Psychosomnium
Moto X3M 5 Pool Party

Về trò chơi «Psychosomnium»

Psychosomnium là một game platformer mới thú vị, trong đó người chơi thấy mình trong một thế giới mộng mơ thưa thớt với một dàn nhân vật biến hình. Điều khiển: Arrows = Di chuyển