Pixel City Skater

Adobe Flash không còn được hỗ trợ.
Chơi trò chơi khác!

Pixel City Skater
Skydome

Về trò chơi «Pixel City Skater»

Pixel City Skater là một trò chơi hành động một nút pixel được tạo bởi A Small Game. Lấy ván trượt của bạn, nhảy qua các chướng ngại vật và vào Thành phố Pixel! Điều khiển: Nhấp để nhảy.