Mosquito and Cow

Adobe Flash không còn được hỗ trợ.
Chơi trò chơi khác!

Mosquito and Cow
Lara Croft Tomb Raider

Về trò chơi «Mosquito and Cow»

Mosquito and Cow là một trò chơi vui nhộn. Vào vai một con muỗi khát nước và tìm cách bắt lũ bò ngủ để uống máu chúng. Điều khiển: Chuột