Morningstar

Adobe Flash không còn được hỗ trợ.
Chơi trò chơi khác!

Morningstar
Pool Club

Về trò chơi «Morningstar»

Morningstar là một trò chơi phiêu lưu điểm và nhấp tuyệt vời. Thuyền trưởng của bạn bị thương và kỹ sư của bạn đã chết. Nhiệm vụ của trò chơi là tìm cách trốn thoát khỏi hành tinh. Khám phá khu vực bằng chuột của bạn và khám phá những bí ẩn của hành tinh. Nhiều niềm vui với Morningstar!