Molies

Adobe Flash không còn được hỗ trợ.
Chơi trò chơi khác!

Molies
PUZZLE Police Car

Về trò chơi «Molies»

Trong trò chơi câu đố dễ thương này, bạn phải giúp chuột chũi mẹ để nuôi những đứa trẻ của nó. Bắn trái cây tươi ngon bằng máy phóng của bạn. Cố gắng sử dụng ít ảnh nhất có thể và hoàn thành mỗi cấp độ trong thời gian tốt nhất để kiếm được tối đa ba sao. Hãy tận hưởng Molies. Điều khiển: Chuột = Nhắm / Bắn