Về trò chơi «Microbe Kombat»

Di chuyển chuột của bạn để di chuyển vi khuẩn và ăn protein. Bạn ăn càng nhiều protein, vi sinh vật sẽ càng phát triển. Nếu bạn có kích thước phù hợp, bạn cũng có thể ăn thịt kẻ thù. Đây là một cuộc chiến hoành tráng, Microbe Kombat cuối cùng!