Lemmings Returns

Adobe Flash không còn được hỗ trợ.
Chơi trò chơi khác!

Lemmings Returns
Acme Rocket Dash

Về trò chơi «Lemmings Returns»

Lemmings Returns là một phát minh lại của Lemmings cổ điển từ năm 1991. Lemmings nhỏ đã trở lại và họ cần sự giúp đỡ của bạn một lần nữa. Vẽ đường và cố gắng đưa càng nhiều người trong số những người tự tử này đến lối ra càng tốt. Điều khiển: Chuột = Vẽ