Jabberwocky

Adobe Flash không còn được hỗ trợ.
Chơi trò chơi khác!

Jabberwocky
Paper.IO 2

Về trò chơi «Jabberwocky»

Jabberwocky - Shepherd of Slimes. Đặt và làm nổ tung chướng ngại vật để dẫn đường về nhà của slime. Điều khiển Jaberwocky bằng các phím mũi tên. Rất thú vị!