Inverted Y

Adobe Flash không còn được hỗ trợ.
Chơi trò chơi khác!

Inverted Y
Sonic

Về trò chơi «Inverted Y»

Inverted Y là một trò chơi phiêu lưu nền tảng đầy tính nghệ thuật với một người anh hùng là một người hùng. Anh ấy sống trong thế giới của những con chữ và có một khả năng đặc biệt. Anh ấy có thể xoay chuyển thế giới. Bạn có thể tìm thấy tất cả những bí mật của thế giới bất thường của mình? Điều khiển: Mũi tên = di chuyển, Phím cách = Xoay thế giới, R = Khởi động lại