Hordes of Hordes

Adobe Flash không còn được hỗ trợ.
Chơi trò chơi khác!

Hordes of Hordes
Bike Racing 2

Về trò chơi «Hordes of Hordes»

Một loạt các sinh vật kỳ lạ không thể kiểm soát đang đến để ăn cắp da của bạn. Vì vậy, bạn cần phải sử dụng một chiến lược tốt để xây dựng phòng thủ tháp của bạn. Trong mỗi đợt, bạn phải tiêu diệt lũ thây ma. Kiếm đủ tiền hoặc bán công cụ của bạn để mua nâng cấp và tháp mới để bảo vệ vùng đất của bạn. Hãy tận hưởng Hordes of Hordes. Điều khiển: Chuột = Chọn / Đặt Tháp, U = Nâng cấp Tháp, S = Tháp Bán, D = Phá hủy Tháp