Về trò chơi «Holiday Sims»

Holiday Sims là một trò chơi phiêu lưu điểm và nhấp chuột cổ điển bằng gamehot. Ai cần phải đi nghỉ khi bạn có trò chơi mô phỏng kỳ nghỉ thực tế này? Sử dụng chuột của bạn để điều hướng. Sử dụng các phím mũi tên và không gian cho các trò chơi nhỏ.