Về trò chơi «Hell Diggers»

Hell Diggers là một trò chơi giải đố đầy thử thách của FreeOnlineGames. Giúp các thợ mỏ lấy vàng trở lại bề mặt. Chúc may mắn! Điều khiển: Chuột + Nhấp = Kéo Người đào, Chuột + Kéo = Đào, Ngủ gật, Di chuyển