Grace QWOP

Adobe Flash không còn được hỗ trợ.
Chơi trò chơi khác!

Grace QWOP
Batman - The Dark Ride

Về trò chơi «Grace QWOP»

Grace QWOP là một trò chơi thể thao thực sự vui nhộn. Giúp vận động viên nữ của bạn, Grace, di chuyển xa nhất có thể dọc theo đường đua. Chỉ cần sử dụng các phím QWOP để điều khiển chân của cô ấy. Rất thú vị. Điều khiển: QW = Đùi, OP = Bắp chân