Fish Eat Fish

Fish Eat Fish

Về trò chơi «Fish Eat Fish»

Chơi trò chơi trực tuyến miễn phí Fish Eat Fish. Thật khó cho một con cá nhỏ có thể tồn tại giữa tất cả các quần thể biển. Tuy nhiên, nếu có một sự bảo vệ cho những chú cá nhỏ như vậy thì mọi chuyện đã khác, giống như trong trò chơi Fish Eat Fish. Nhiệm vụ chính của bạn là hỗ trợ những chú cá nhỏ, cố gắng sống sót giữa những chú cá khác. Đừng sợ ăn những con cá nhỏ hơn bạn. Hãy nhớ rằng ăn các loài cá khác giúp tăng trưởng và bạn ăn càng nhiều thì kích thước của bạn càng lớn. Một lúc nào đó, bạn sẽ được bơi giữa những con cá lớn nhất biển. Nhưng hãy cẩn thận và tránh những con cá có hình chữ thập trên đầu. Nó là nguy hiểm cho bạn. Bạn có thể truy cập trò chơi Fish Eat Fish từ bất kỳ loại tiện ích và thiết bị nào.