Về trò chơi «Escape the City»

Trong trò chơi khoảng cách di chuyển bên vui nhộn này, bạn phải ra khỏi thị trấn này. Trong khi bạn tiếp tục chạy nhanh, bạn cần phải nhảy qua mái của các tòa nhà. Bạn càng đến xa càng có nhiều cơ hội thoát khỏi thành phố. Chúc vui vẻ. Điều khiển: Chuột = Nhảy