Về trò chơi «Deep Space»

Bạn đang ở trong không gian sâu và ba con sóc của bạn phải thu thập stardust. Nhấp chuột trái vào sân khấu để di chuyển một phi hành gia đến vị trí mong muốn. Thu thập stardust và tránh kẻ thù và mìn.