Cubed

Adobe Flash không còn được hỗ trợ.
Chơi trò chơi khác!

Cubed
Orbital Chase

Về trò chơi «Cubed»

Cubed là một trò chơi giải đố nền tảng thú vị với 20 cấp độ. Mục tiêu của mọi cấp độ là đạt được mục tiêu màu đỏ. Sử dụng nums để chuyển đổi giữa các hình khối. Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển và nhảy khối đã chọn.