Creepy Creeps

Adobe Flash không còn được hỗ trợ.
Chơi trò chơi khác!

Creepy Creeps
Black Panther Vibranium Hunt

Về trò chơi «Creepy Creeps»

Creepy Creeps muốn tấn công căn cứ của bạn. Vì vậy, bạn phải xây dựng các tòa tháp để tạo ra một mê cung. Bảo vệ vị trí của bạn khỏi những kẻ thù đáng sợ này trong trò chơi phòng thủ tháp này. Hãy tận hưởng Creepy Creeps. Điều khiển: Chuột = Xây tháp