Click Race

Adobe Flash không còn được hỗ trợ.
Chơi trò chơi khác!

Click Race
Bubble Shooter Balloons

Về trò chơi «Click Race»

Click Race là một trò chơi thử phản ứng vui nhộn. Nhấp vào nút 50 lần so với đồng hồ. Bạn nhận được hình phạt cho các nhấp chuột thiếu. Rất thú vị! Điều khiển: Chuột