Angry Infected

Angry Infected

Về trò chơi «Angry Infected»

Chơi trò chơi trực tuyến miễn phí Angry Infected. Một điều gì đó tồi tệ đã xảy ra trong thị trấn. Tất cả cư dân của nó biến thành thây ma vì tai nạn ở nhà máy. Những sinh vật không thể kiểm soát này lây nhiễm mọi thứ chúng chạm vào. Chúng tôi cung cấp cho bạn một khẩu súng cao su và nhiệm vụ của bạn là sử dụng nó để tiêu diệt thây ma. Hãy chú ý và cố gắng xây dựng một quỹ đạo hoàn hảo để tiêu diệt một thây ma. Bạn có thể truy cập trò chơi này bằng mọi loại tiện ích và thiết bị. Chúc vui vẻ.