Xiao Xiao 4

ไม่รองรับ Adobe Flash อีกต่อไป
เล่นเกมอื่น!

Xiao Xiao 4
Adam and Eve Aliens

เกี่ยวกับเกม «Xiao Xiao 4»

Xiao Xiao หมายเลข 4 เป็นเกมยิงมุมมองบุคคลที่หนึ่งที่มีความรุนแรง เล็งและยิงด้วยเมาส์ของคุณและฆ่าศัตรูทั้งหมดก่อนที่จะฆ่าคุณ สนุกมากกับเสี่ยวเสี่ยวครั้งที่ 4!