Tilt 3

ไม่รองรับ Adobe Flash อีกต่อไป
เล่นเกมอื่น!

Tilt 3
Space Ragdoll Warrior

เกี่ยวกับเกม «Tilt 3»

Tilt 3 เป็นเกมสมดุลง่ายๆที่พัฒนาโดย CheeseMind ภารกิจของ Tilt III คือการปรับสมดุลจานหลายแผ่นในครั้งเดียว ลากลูกบอลด้วยเมาส์และรักษาความสมดุลของถาด โชคดี!