เกี่ยวกับเกม «The Egg»

The Egg เป็นเกมปริศนาที่ใช้ฟิสิกส์ ภารกิจของเกมคือการได้รับไข่ลงในตะกร้าโดยการลากวัตถุในตำแหน่งที่เหมาะสม ใช้เมาส์คลิกและลากสิ่งต่างๆ