Stupidella

ไม่รองรับ Adobe Flash อีกต่อไป
เล่นเกมอื่น!

Stupidella
Spider Man: Mysterio Rush

เกี่ยวกับเกม «Stupidella»

Stupidella เป็นจุดที่แปลก แต่ตลกและคลิกเกมผจญภัย ไขความลึกลับทั้งหมดเพื่อค้นหาที่มาของ Stupidella เมาและโทรมนั้น สนุกมาก. การควบคุม: เมาส์