Reaction Time Test

ไม่รองรับ Adobe Flash อีกต่อไป
เล่นเกมอื่น!

Reaction Time Test
Jolly Jong 2

เกี่ยวกับเกม «Reaction Time Test»

ปฏิกิริยาของคุณเร็วแค่ไหน? เกมนี้เป็นการทดสอบเวลาตอบสนองออนไลน์ง่ายๆเพื่อตรวจสอบการตอบสนองของคุณ! ภารกิจของการทดสอบปฏิกิริยานี้คือหยุดแกะ 5 ตัวที่กำลังหลบหนี คลิกที่ปุ่มยากล่อมประสาททุกครั้งที่คุณเห็นแกะออกจากฝูงทางด้านซ้าย ข้อความในตอนท้ายของเกมจะแสดงเวลาตอบสนองของคุณ