Nude Hunter

ไม่รองรับ Adobe Flash อีกต่อไป
เล่นเกมอื่น!

Nude Hunter
Captain Marvel: Galactic Flight

เกี่ยวกับเกม «Nude Hunter»

นำนักธนูที่เปลือยเปล่าผ่านภูมิประเทศที่สวยงามและช่วยให้เขาไปถึงจุดตรวจทั้งหมดโดยเร็วที่สุด พยายามล่าสัตว์จำนวนมากโดยใช้ลูกศรและคันธนูและรับเงินเพียงพอสำหรับการอัพเกรดและเสื้อผ้า สนุกกับ Nude Hunter การควบคุม: เมาส์ = เล็ง / ยิง