เกี่ยวกับเกม «Moonlights»

จุดมุ่งหมายของเกมคือการสร้างโครงสร้างที่สัมผัสดวงจันทร์ไม่กี่วินาที วางโหนดด้วยเมาส์ของคุณและลองสัมผัสดวงจันทร์