Grace QWOP

ไม่รองรับ Adobe Flash อีกต่อไป
เล่นเกมอื่น!

Grace QWOP
Be Cool, Scooby-Doo: Sandwich Tower

เกี่ยวกับเกม «Grace QWOP»

Grace QWOP เป็นเกมกีฬาที่ตลกจริงๆ ช่วยนักวิ่งหญิงเกรซของคุณให้เคลื่อนที่ไปตามเส้นทางให้ไกลที่สุด เพียงใช้ปุ่ม QWOP เพื่อควบคุมขาของเธอ สนุกมาก. การควบคุม: QW = ต้นขา, OP = น่อง