Escape the City

ไม่รองรับ Adobe Flash อีกต่อไป
เล่นเกมอื่น!

Escape the City
Angry Fish

เกี่ยวกับเกม «Escape the City»

ในเกมเลื่อนระยะทางด้านข้างแสนสนุกนี้คุณต้องออกไปจากเมืองนี้ ในขณะที่คุณวิ่งต่อไปอย่างรวดเร็วคุณต้องกระโดดข้ามหลังคาอาคาร ยิ่งคุณมาไกลเท่าไหร่โอกาสที่จะหลบหนีจากเมืองก็ยิ่งดีขึ้น มีความสุข. การควบคุม: เมาส์ = กระโดด