เกี่ยวกับเกม «Deep Space»

คุณอยู่ในห้วงอวกาศและกระรอกสามตัวของคุณจะต้องรวบรวมละอองดาว คลิกบนเวทีด้วยปุ่มซ้ายของเมาส์เพื่อย้ายนักบินอวกาศไปยังตำแหน่งที่ต้องการ รวบรวมละอองดาวและหลีกเลี่ยงศัตรูและทุ่นระเบิด